Gürültü Haritalaması ve Tahmini


Ölçmek yerine neden hesaplıyoruz?

Belli bir alıcı noktadaki gürültü seviyesi ölçülmek yerine hesaplanabilir Buna ek olarak, bir ölçüm noktasından diğer bir ölçüm noktasına gürültü yayılımı da hesaplanabilir. Bazı durumlarda, yeni yapılanmaların gürültü etkisinin değerlendirilmesinde, Daha büyük alanlarda gürültü haritalarının yönetiminde veya karmaşık dış akustik ortamlarda gürültü emisyonunun değerlendirilmesinde, durumun hesaplanması tercih edilebilir veya tek pratik metoddur.

Gürültü Hesaplama Yazılımının sağladıkları:

• Yoğun bir trafiğin çevresindeki bir sanayi tesisi gibi, yüksek arka plan gürültüsü nedeniyle ölçümün zor olduğu durumlarda bile, Gürültü düzeyleri değerlendirilebilir.
• Gelecekteki düzeylerin öngörülmesi
• Alternatif gürültü azaltma senaryolarının karşılaştırılması
• Gürültü haritalarının üretilmesi

Ölçüm konumlarına erişim sınırlı olduğunda bile yapılabilir.


Gürültü haritası ve tahmini nasıl hesaplanır?

Hesaplama normal olarak tanınmış bir standart algoritma doğrultusunda yapılır. Bu genellikle ulusal mevzuat veya sanayi sektörüne göre belirlenir ve genellikle kaynak türüne bağlıdır.

Global, ya da stratejik gürültü planlaması, sınırlı kaynakların kullanımını optimize ederek, şehir veya hava alanı gibi geniş alanların gürültü yönetimini ve haritalandırılmasını yapar, kaynaklanan gürültü sorunlarını önlemeye çalışır.

Gürültü haritaları şu yöntemlerle yapılabilir:

• Kısa veya uzun süreli gürültü ölçüm sonuçlarından
• Sürekli izleme istasyonundan alınan ölçümlerle
• Hesaplama

Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan gürültü etkileri, Gürültü Tahmini programları sayesinde, büyük ölçekli alanlarda gürültü haritalarının çıkartılması olanak sağlar ve daha karmaşık bir yapıya sahip olan akustik çevresel dış ortam gürültülerinin emisyon değerlerinin hesaplanması için ideal bir araçtır.

2002/49/EC Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Direktifine paralel olarak hazırlanan Çevre ve Orman Bakanlığının Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 4 temel metot (NMPB/XPS 31-133, RMR/SRMII, ISO 9613 ve ECAC 29) üzerine hazırlanmıştır. Bu dört temel metodun haricinde, Harmonoise(uyumlu gürültü) Mühendislik Metodu Avrupa Birliği ülkeleri için 2002 /49/EC ye uygun olarak, çevresel gürültü seviyesinin karayolu ve demiryolu gürültüsü hesaplanması için tasarlanmış ve gelecekte harmonize bir metot olarak kullanılması planlanan bir metoddur. Her ülke kendisine ait metodu kullanmakta iken Avrupa Birliği Ülkeleri gürültü kaynaklarına göre bazı standart metotlar üzerinde hemfikir olmuştur.


Tahmin Modelleri

Aşağıda kullanılan bazı standartlar mevcuttur:

• ISO 9613-1 ve ISO 9613-2 Endüstri (Genel amaçlı Uluslararası Standart. 1/1 ve 1/3 Oktav bantları)
• ISO 9613-1 ve ISO 9613-2 Karayolu (Genel amaçlı Uluslararası Standart, Hollanda karayolu gürültü emisyon modelini de içerir. 1/1 Oktav bantları)
• DAL 32 ( Kuzey ülkeleri endüstri metodu. 1/1 oktav bantları)
• RMS/SRM2 (Hollanda demiryolu metodu. 1/1 oktav bantları)
• CRTN (L10) (İngiltere karayolu metodu)
• CRTN(Leq) (İngiltere karayolu metodunun TRL PR/SE/541/02 bağlı olarak L10 dan Leq’e değiştirilmesi) CRTN (NZ)(L10) (Yeni Zelanda Karayolu metodu)
• XPS31-133 (Fransız karayolu ve demiryolu metotları NMPM üzerinde dayanır. 1/1 oktav bantları)
• Harmonoise (Genel amaçlı kısa dönem LAeq, meteorolojik etkileri de içeren Avrupa metodu. 1/3 oktav bantları)

Pro-Plan ve Brüel & Kjaer akustik ölçüm, hesaplama ve raporlama alanında geniş bir tecrübeye sahiptir. Gürültü hesaplama, haritalama ve tahmin araçları hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen yandaki linklere tıklayınız.